บริการให้คำปรึกษาและรับยื่นวีซ่าประเทศไทย สำหรับบุคคลสัญชาติอิตาลี (Italy) ที่ต้องการพำนักในประเทศไทย Global Visa Service

  บริการให้คำปรึกษาและรับยื่นวีซ่าประเทศไทยสำหรับบุคคล สัญชาติอิตาลี Italy ที่ต้องการพำนักในประเทศไทย
    เมื่อเราคิดถึงประเทศไทย อาจนึกถึงการเดินทางที่สวยงามและวัฒนธรรมที่ยาวนานของประเทศนี้ทันที แต่ก่อนที่จะตั้งใจเดินทางมาเยือน หรือทำธุรกิจในประเทศนี้ มีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องผ่านมาก่อน และการขอวีซ่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบาย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปพบกับบริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าที่มีคุณภาพในประเทศไทย (Thailand) และทั่วโลก (Global) โดยทีมงานมืออาชีพของ Global Visa Service ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี


บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทสำหรับชาวอิตาลี่ที่จะมาเยือนประเทศไทย

Global Visa Service มีความเชี่ยวชาญในการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทสำหรับชาวอิตาลี่ที่ต้องการมาเยือนประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าอื่นๆ ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยคุณทุกรายละเอียด เพื่อให้คุณได้รับวีซ่าที่คุณต้องการ โดยมีเวลาที่รวดเร็วและกระบวนการที่ประสานงานได้ดี 

 


รับยื่นวีซ่าทุกประเภทสำหรับชาวอิตาลี่


ทีมงานมืออาชีพของเราไม่ได้จำกัดในการให้บริการเฉพาะชาวอิตาลี่ที่จะเข้ามาเยือนประเทศไทยเท่านั้น แต่ยินดีรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกที่ต้องการมาเยือนประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะมีแผนการเดินทางมาจากประเทศใด ทีมงานของเราจะตระหนักถึงข้อกำหนดและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ครอบคลุมและมั่นใจ 

 

วีซ่าท่องเที่ยว :


 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa):  อนุญาตให้เข้ามาท่องเที่นวในประเทศไทย เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว การพักผ่อน การเยี่ยมชมครอบครัว หรือเพื่อนฝูง การศึกษาภาษาไทย หรือการทำธุรกิจบางประเภท

วีซ่าธุรกิจ :


 • วีซ่าธุรกิจ (Non-Immigrant Visa BO) : อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ การค้า การลงทุน หรือเข้าร่วมประชุม เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ

 • วีซ่าทำงาน (Non-Immigrant Visa B) : อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย เหมาะสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานจากนายจ้างในประเทศไทยวีซ่าประเภทอื่นๆ :


 • วีซ่าแต่งงาน (Non-Immigrant Visa O) : อนุญาตให้พำนักในประเทศไทยเพื่อแต่งงานกับคนไทย


 • วีซ่าครอบครัว (Non-Immigrant Visa O) : อนุญาตให้พำนักในประเทศไทยเพื่ออยู่กับครอบครัวที่เป็นคนไทย


 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-Immigrant Visa O-A) : อนุญาตให้พำนักในประเทศไทยสำหรับผู้เกษียณอายุ

 • วีซ่าการศึกษาหรือวีซ่านักเรียน (Non-Immigrant Visa ED): อนุญาตให้ศึกษาต่อในประเทศไทย

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศไทย สำหรับชาวอิตาลี สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ :

1. วีซ่าท่องเที่ยว
- หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 ซม.
- หลักฐานการจองที่พักในประเทศไทย
- กำหนดการเดินทาง
- หลักฐานการมีรายได้/ออกค่าใช้จ่ายระหว่างพำนัก
- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย

2. วีซ่าธุรกิจ  
- หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 ซม.
- หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง
- หลักฐานการเดินทางเพื่อธุรกิจ เช่น หนังสือเชิญ, จดหมายนัดหมาย
- หลักฐานการมีรายได้/ฐานะการเงิน
- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย  

3. วีซ่าทำงาน
- หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน  
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 ซม.
- หนังสือรับรองการจ้างงานจากนายจ้างในประเทศไทย
- สัญญาจ้างงาน
- ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
- หลักฐานการศึกษา/ประสบการณ์ทำงาน
- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย

4. วีซ่าแต่งงาน
- หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 ซม. 
- หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
- หลักฐานการมีรายได้/ทุนการศึกษา
- หลักฐานที่พักอาศัย
- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย

5. วีซ่าครอบครัว
- หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 ซม. 
- หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
- หลักฐานการมีรายได้/ทุนการศึกษา
- หลักฐานที่พักอาศัย
- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย

6. วีซ่าเกษียณอายุ
- หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 ซม. 
- หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
- หลักฐานการมีรายได้/ทุนการศึกษา
- หลักฐานที่พักอาศัย
- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย

7. วีซ่าการศึกษาหรือนักเรียน
- หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 ซม. 
- หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
- หลักฐานการมีรายได้/ทุนการศึกษา
- หลักฐานที่พักอาศัย
- ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ทั้งนี้การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนจะช่วยให้การยื่นขอวีซ่าราบรื่นยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเอกสารพื้นฐานที่จำแนกตามประเภทวีซ่าแล้ว ยังมีเอกสารเพิ่มเติมที่ชาวอิตาลีอาจต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศไทย ดังนี้

1. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อแสดงประวัติการเดินทางในอดีต

2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอิตาลี

3. สำเนาใบสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

4. สำเนาสูติบัตร หากเดินทางพร้อมบุตร

5. หนังสือรับรองการเงิน สเตทเมนท์บัญชีธนาคาร 6 เดือนล่าสุด

6. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

7. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างในอิตาลี 

8. หากผู้อื่นรับรองค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการรับรองค่าใช้จ่าย

9. หากเดินทางพร้อมบุตร ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

10. ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองการได้รับวัคซีน

สำหรับเอกสารบางอย่าง อาจมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนั้นควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าก่อนเตรียมเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

 

โดยทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานของ Global Visa Service มีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในวงการรับยื่นวีซ่า ซึ่งทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทั้งหมด ทุกคนในทีมมีความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งในกฎหมายวีซ่าและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเสมอเพื่อให้คุณได้รับวีซ่าที่คุณต้องการ

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การรับยื่นวีซ่าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ Global Visa Service มุ่งมั่นในการให้บริการ เราเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและความสามารถในการประสานงาน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยให้คุณได้รับวีซ่าของคุณในเวลาที่เหมาะสม


บริการแก้ไขปัญหาวีซ่า

นอกจากการรับยื่นวีซ่า เรายังมีบริการแก้ไขปัญหาวีซ่าทุกประเภท เช่น การต่ออายุวีซ่า การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด หรือการติดต่อกับหน่วยงานวีซ่าเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่วีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ


ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

    ทีมงานของ Global Visa Service มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี ในการทำงาน ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและความคุ้มค่าที่สุดในการช่วยเหลือให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาวีซ่าและขอวีซ่าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการตรวจสอบข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง และเสนอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด

   ผลงานของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าอย่างราบรื่นและรวดเร็ว  ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพในทุกขั้นตอน

    หากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือต้องการให้บริการ, กรุณาติดต่อเราทาง เว็บไซต์ หรือโทรหาเราที่เบอร์ 094-8958999 Global Visa Service ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนของการเดินทางของคุณ ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใน Global Visa Service ในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของท่าน ขอให้ท่านมีการเดินทางที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข


อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @Globalvisa หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@globalvisa.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

Global Visa Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : GlobalVisa.LTD
 • LINE : @Globalvisa
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : contact@globalvisa.ltd

0 ความคิดเห็น