บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์

บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์

ภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

ประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน มีพรมแดนติดกับประเทศอิหร่าน รัสเซีย อาร์เมเนีย และจอร์เจีย ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซอร์ไบจาน ได้แก่ ภาษาราชการและภาษาชนกลุ่มน้อย


ภาษาราชการ

    ภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจานคือ ภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani) ซึ่งเป็นภาษาตระกูลเตอร์กิก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี ภาษาคาซัค และภาษาอุซเบก ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารหลักในประเทศอาเซอร์ไบจาน ใช้ในการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ    ภาษาอาเซอร์ไบจานมีระบบการเขียนแบบอักษรละติน แต่ยังมีการใช้อักษรซีริลลิกอยู่บ้างในบางพื้นที่ ภาษาอาเซอร์ไบจานมีไวยากรณ์ที่ค่อนข้างเรียบง่าย คล้ายคลึงกับภาษาตุรกี ภาษาอาเซอร์ไบจานมีคำศัพท์และวลีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับภาษาไทยอยู่บ้าง เช่น


 • สวัสดี = Salam (ซาลาม)

 • ลาก่อน = Sağ ol (ซาก โอล)


 • ขอบคุณ = Təşəkkür edirəm (เตเชคกูร์ อิเดรีม)


 • ขอโทษ = Üzr istəyirəm (อุซร์ อิสเตยริม)


 • ใช่ = Bəli (เบลิ)

 • ไม่ = Xeyr (เคยร์)


ภาษาชนกลุ่มน้อย

นอกจากภาษาอาเซอร์ไบจานแล้ว ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยที่ใช้ในประเทศอาเซอร์ไบจาน ได้แก่

 • ภาษารัสเซีย เป็นภาษาที่ใช้รองลงมา มักใช้ในกลุ่มชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียและชาวยูเครน ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในอดีตเมื่อประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ

 • ภาษาอาร์เมเนีย เป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนกลุ่มน้อยชาวอาร์เมเนีย ภาษาอาร์เมเนียเป็นภาษาที่ใช้ในอดีตเมื่อประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ภาษาอาร์เมเนียเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ

 • ภาษาตาเลชิ เป็นภาษาที่พูดในภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ภาษาตาเลชิเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาอิหร่าน


 • ภาษาเลซกิ เป็นภาษาที่พูดในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอาเซอร์ไบจาน ภาษาเลซกิเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาคอเคซัส


 • ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในระดับสากล มักใช้ในเมืองหลวงและเมืองสำคัญต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาและธุรกิจคำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางไปประเทศอาเซอร์ไบจาน

    สำหรับคนไทยที่เดินทางไปประเทศอาเซอร์ไบจาน แนะนำให้เรียนรู้ภาษาอาเซอร์ไบจานเบื้องต้นไว้บ้าง จะช่วยให้สามารถสื่อสารกับผู้คนในประเทศได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ภาษาอาเซอร์ไบจานมีคำศัพท์และวลีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับภาษาไทยอยู่บ้าง เช่น

 • สวัสดี = Salam (ซาลาม)

 • ลาก่อน = Sağ ol (ซาก โอล)

 • ขอบคุณ = Təşəkkür edirəm (เตเชคกูร์ อิเดรีม)

 • ขอโทษ = Üzr istəyirəm (อุซร์ อิสเตยริม)

 • ใช่ = Bəli (เบลิ)

 • ไม่ = Xeyr (เคยร์)

นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้คำศัพท์และวลีอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากหนังสือ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆการอธิบายและขยายความ

 • ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาตระกูลเตอร์กิก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี ภาษาคาซัค และภาษาอุซเบก หมายความว่า ภาษาเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากภาษาเดียวกัน และมีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น คำศัพท์ "สวัสดี" ในภาษาอาเซอร์ไบจานคือ "Sala

    Global Visa Service ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน ครอบคลุมทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารส่วนตัว และเอกสารเฉพาะทาง ให้บริการโดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น กฎหมาย การเงิน การแพทย์ และเทคโนโลยี

    เอกสารราชการ เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจาน เช่น การขอวีซ่า การขอใบอนุญาตทำงาน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น เอกสารราชการที่เราให้บริการแปล ได้แก่

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบรับรองการศึกษา


เอกสารธุรกิจ เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน เป็นต้น เอกสารธุรกิจที่เราให้บริการแปล ได้แก่

 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาเช่า
 • สัญญาจ้างงาน


เอกสารส่วนตัว เป็นเอกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น จดหมาย ใบสมัครงาน เป็นต้น เอกสารส่วนตัวที่เราให้บริการแปล ได้แก่

 • จดหมาย
 • ใบสมัครงาน


เอกสารเฉพาะทาง เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการแพทย์ เป็นต้น เอกสารเฉพาะทางที่เราให้บริการแปล ได้แก่

 • เอกสารทางเทคนิค
 • เอกสารทางการแพทย์


    การรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ช่วยให้เอกสารของท่านถูกต้องตามหลักกฎหมายและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจาน การรับรองเอกสารของเราดำเนินการโดยนักแปลที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ


    บริการของเราครอบคลุมภาษาต่างๆ ทั่วโลก เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี รัสเซีย อาหรับ และอีกมากมาย

ท่านสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาให้เราประเมินราคาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


 • มีการอธิบายถึงประโยชน์ของบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน เช่น ช่วยให้สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่น เป็นต้น


 • มีการยกตัวอย่างเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารส่วนตัวที่ให้บริการแปล


 • มีการขยายความถึงขั้นตอนการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ


 • มีการระบุถึงภาษาที่ให้บริการแปล


 • มีการระบุถึงช่องทางการติดต่อ

    Global Visa Service ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน ครอบคลุมทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารส่วนตัว และเอกสารเฉพาะทาง ให้บริการโดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น กฎหมาย การเงิน การแพทย์ และเทคโนโลยี

    บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคลและองค์กรที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือบริษัทต่างๆ ในประเทศอาเซอร์ไบจาน เอกสารราชการและเอกสารธุรกิจต่างๆ มักใช้ภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจาน หากไม่มีเอกสารแปลที่ถูกต้องและแม่นยำ อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เอกสารไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ เสียเวลาในการติดต่อสื่อสาร เสียโอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น


ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

ทีมงานของ Global Visa Service มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี ในวงการ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและความคุ้มค่าที่สุดในการช่วยเหลือให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาวีซ่าและขอวีซ่าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการตรวจสอบข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง และเสนอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด


    หากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือต้องการให้บริการ, กรุณาติดต่อเราทาง เว็บไซต์ หรือโทรหาเราที่เบอร์ 094-8958999 Global Visa Service ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนของการเดินทางของคุณ ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใน Global Visa Service ในการฝ่ายซึ่งต้องการการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของท่าน ขอให้ท่านมีการเดินทางที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข


อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @Globalvisa หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@globalvisa.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

Global Visa Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : GlobalVisa.LTD
 • LINE : @Globalvisa
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : contact@globalvisa.ltd

0 ความคิดเห็น