บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสาร ทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) โดยนักแปลมืออาชีพ - Global Visa Service

Global Visa Service บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสาร ทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย (Austria) โดยนักแปลมืออาชีพ

ภาษาที่ใช้ในประเทศออสเตรีย

    ประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลากหลาย ส่งผลให้มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นกัน ภาษาที่ใช้ในประเทศออสเตรียสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ ภาษาราชการและภาษาชนกลุ่มน้อย


ภาษาราชการ

    ภาษาราชการของประเทศออสเตรียคือภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่พูดโดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประมาณ 90% ภาษาเยอรมันที่พูดในออสเตรียเรียกว่า "ภาษาเยอรมันออสเตรีย" (Austrian German) ซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาเยอรมันมาตรฐานที่ใช้ในเยอรมนีเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ภาษาเยอรมันออสเตรียมักใช้คำศัพท์และสำนวนที่แตกต่างกัน เช่น

 • คำศัพท์: "ja" หมายถึง "ใช่" ในภาษาเยอรมันมาตรฐาน แต่หมายถึง "ไม่ใช่" ในภาษาเยอรมันออสเตรีย

 • สำนวน: "Ich bin müde" หมายถึง "ฉันเหนื่อย" ในภาษาเยอรมันมาตรฐาน แต่หมายถึง "ฉันว่าง" ในภาษาเยอรมันออสเตรีย

    ภาษาเยอรมันออสเตรียเป็นภาษาถิ่นของภาษาเยอรมันหลายภาษา ได้แก่ ภาษาบาวาเรีย ภาษาไทโรล และภาษาฟริอุลี ภาษาเหล่านี้ใช้พูดในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศออสเตรียภาษาชนกลุ่มน้อย

    นอกจากภาษาเยอรมันแล้ว ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยที่พูดในออสเตรียอีกด้วย ภาษาชนกลุ่มน้อยที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

 • ภาษาโครเอเชีย: พูดโดยประชากรประมาณ 2% ภาษาโครเอเชียเป็นภาษาราชการในรัฐคารินเทีย รัฐคารินเทียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรีย ติดกับประเทศสโลวีเนีย ภาษาโครเอเชียเป็นภาษาประจำชาติของชาวโครเอเชีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคารินเทีย


 • ภาษาฮังการี: พูดโดยประชากรประมาณ 2% ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการในรัฐบูร์เกนลันด์ รัฐบูร์เกนลันด์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรีย ติดกับประเทศฮังการี ภาษาฮังการีเป็นภาษาประจำชาติของชาวฮังการี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐบูร์เกนลันด์


 • ภาษาสโลวีเนีย: พูดโดยประชากรประมาณ 2% ภาษาสโลวีเนียเป็นภาษาราชการในรัฐเคิร์นท์ รัฐเคิร์นท์ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศออสเตรีย ติดกับประเทศสโลวีเนีย ภาษาสโลวีเนียเป็นภาษาประจำชาติของชาวสโลวีเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเคิร์นท์


 • ภาษาโรมานี: พูดโดยประชากรประมาณ 1% ภาษาโรมานีเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยชาวโรมานี ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรียมานานหลายศตวรรษ


 • ภาษาตุรกี: พูดโดยประชากรประมาณ 1% ภาษาตุรกีเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยชาวตุรกี ซึ่งอพยพมาจากประเทศตุรกีในช่วงศตวรรษที่ 20


    ภาษาชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีความสำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศออสเตรีย ตัวอย่างเช่น ภาษาโครเอเชียเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันในรัฐคารินเทีย และภาษาฮังการีเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันในรัฐบูร์เกนลันด์


ความสำคัญของภาษา

    ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ภาษาที่หลากหลายของประเทศออสเตรียสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ ภาษาเหล่านี้มีความสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศออสเตรีย


    นอกจากการอธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาเยอรมันออสเตรียและภาษาเยอรมันมาตรฐานแล้ว ยังสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของภาษาเยอรมันออสเตรียในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ภาษาเยอรมันออสเตรียที่พูดในรัฐคารินเทียจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาโครเอเชียมากกว่าภาษาเยอรมันออสเตรียที่พูดในรัฐอื่น
    นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่ออธิบายความสำคัญของภาษาชนกลุ่มน้อยได้ ตัวอย่างเช่น ภาษาโรมานีมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชนกลุ่มน้อยชาวโรมานี ภาษาตุรกีมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชนกลุ่มน้อยชาวตุรกี


    ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็นประเทศในทวีปยุโรปกลาง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ประกอบด้วยพื้นที่แผ่นดินและภูเขาต่างๆ มากมาย เมืองหลวงของประเทศคือกรุงเวียนนา ออสเตรียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 19 ของโลก และเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก


    ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศออสเตรียอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้มีคนไทยจำนวนมากที่เดินทางไปศึกษาต่อ ทำงาน หรือประกอบธุรกิจในประเทศออสเตรีย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความต้องการบริการแปลภาษาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรียเพิ่มมากขึ้น

    Global Visa Service ให้บริการแปลภาษาพร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี เรามีบริการแปลภาษาในหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาอิตาลี


    บริการแปลภาษาของเราครอบคลุมทุกประเภทเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารอื่นๆ เรามีนักแปลที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จึงทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ


    นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการรับรองเอกสาร โดยรับรองจากทนาย Notary Public และนักแปล NAATI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองการแปลภาษาอย่างเป็นทางการของประเทศออสเตรเลีย การรับรองเอกสารจะช่วยให้เอกสารของคุณได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย
    Global Visa Service ยังมีบริการวีซ่าครบวงจร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณเตรียมเอกสารและยื่นขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


บริการแปลภาษาและรับรองเอกสาร สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย


    ประเทศออสเตรียเป็นประเทศในทวีปยุโรปกลาง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ประกอบด้วยพื้นที่แผ่นดินและภูเขาต่างๆ มากมาย เมืองหลวงของประเทศคือกรุงเวียนนา ออสเตรียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 19 ของโลก และเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก


    ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศออสเตรียอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้มีคนไทยจำนวนมากที่เดินทางไปศึกษาต่อ ทำงาน หรือประกอบธุรกิจในประเทศออสเตรีย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความต้องการบริการแปลภาษาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรียเพิ่มมากขึ้น


    Global Visa Service ให้บริการแปลภาษาและรับรองเอกสารสำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศออสเตรีย โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี เรามีบริการแปลภาษาในหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาอิตาลี


    บริการแปลภาษาของเราครอบคลุมทุกประเภทเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารอื่นๆ เรามีนักแปลที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จึงทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ


    นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการรับรองเอกสาร โดยรับรองจากทนาย Notary Public และนักแปล NAATI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองการแปลภาษาอย่างเป็นทางการของประเทศออสเตรเลีย การรับรองเอกสารจะช่วยให้เอกสารของคุณได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย


    Global Visa Service ยังมีบริการวีซ่าครบวงจร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณเตรียมเอกสารและยื่นขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


    หากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือต้องการให้บริการ, กรุณาติดต่อเราทาง เว็บไซต์ หรือโทรหาเราที่เบอร์ 094-8958999 Global Visa Service ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนของการเดินทางของคุณ ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใน Global Visa Service ในการฝ่ายซึ่งต้องการการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของท่าน ขอให้ท่านมีการเดินทางที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข


อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @Globalvisa หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@globalvisa.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

Global Visa Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : GlobalVisa.LTD
 • LINE : @Globalvisa
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : contact@globalvisa.ltd

0 ความคิดเห็น