บริการแปลภาษา ประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี - Global Visa Service

บริการแปลภาษาประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI และบริการวีซ่าครบวงจรที่ Global Visa Service








    ประเทศ Afghanistan เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศอิหร่าน ปากีสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และจีน ภาษาราชการของประเทศ Afghanistan คือภาษาดารี ซึ่งเป็นภาษากลุ่มอินโด-อิหร่าน ใกล้เคียงกับภาษาเปอร์เซียและภาษาปัญจาบ

    หากท่านต้องการแปลเอกสารภาษา Afghanistan ไม่ว่าจะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษา หรือการทำงาน ทาง Global Visa Service ยินดีให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI และบริการวีซ่าครบวงจร

บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan

Global Visa Service ให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบอนุญาตขับขี่ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
 • เอกสารราชการเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ในการสมัครงาน สมัครเรียน ขอสินเชื่อ ยื่นภาษี เป็นต้น 
 • หากเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาต่างประเทศ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

    เอกสารการศึกษา เช่น ใบปริญญาบัตร ใบรับรองผลการเรียน ใบสมัครเรียน จดหมายรับรองจากอาจารย์ เป็นต้น
เอกสารการศึกษาเหล่านี้มีความสำคัญต่อการศึกษาต่อ เช่น ใช้ในการสมัครเรียนต่อ ยื่นทุนการศึกษา ยื่นขอวีซ่านักเรียน เป็นต้น หากเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาต่างประเทศ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

    เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ใบรับรองบริษัท รายงานทางการเงิน เป็นต้น
เอกสารทางธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า ยื่นขอสินเชื่อ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการ เป็นต้น หากเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาต่างประเทศ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

    เอกสารส่วนบุคคล เช่น จดหมายส่วนตัว จดหมายสมัครงาน จดหมายแนะนำตัว เป็นต้น
เอกสารส่วนบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการสื่อสาร เช่น ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเพื่อน ใช้ในการสมัครงาน เป็นต้น หากเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาต่างประเทศ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องตามวัฒนธรรม

รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI

    นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว Global Visa Service ยังมีบริการรับรองเอกสาร Notary Public และ NAATI อีกด้วย

    Notary Public เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐ เพื่อรับรองเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารส่วนตัว เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น
การรับรองเอกสารโดย Notary Public จะช่วยให้เอกสารของท่านมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น ใช้ในการสมัครงาน ใช้ในการขอวีซ่า เป็นต้น

    NAATI เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองนักแปลภาษาในประเทศออสเตรเลีย
การรับรองนักแปลภาษาโดย NAATI จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่างานแปลของท่านจะมีคุณภาพ ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานสากล


บริการวีซ่าครบวงจร

    Global Visa Service ให้บริการวีซ่าครบวงจร ช่วยให้ท่านสามารถขอวีซ่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ทาง Global Visa Service จะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น

Global Visa Service ให้บริการวีซ่าประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศ Afghanistan


ทีมงานนักแปลมืออาชีพ

    ทีมงานนักแปลของ Global Visa Service ล้วนมีประสบการณ์การแปลภาษามากกว่า 12 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา Afghanistan เป็นอย่างดี แปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า

    ทีมงานนักแปลของ Global Visa Service ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้น และผ่านการทดสอบมาตรฐานการแปลระดับสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลของท่านจะมีคุณภาพสูง

    นอกจากนี้ ทีมงานนักแปลของ Global Visa Service ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบริบทของภาษา Afghanistan เป็นอย่างดี จึงสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความรวดเร็ว

 •     Global Visa Service ให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ลูกค้าสามารถรับงานแปลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 •     Global Visa Service มีระบบการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้งานแปลเสร็จรวดเร็วและตรงเวลา

ความพึงพอใจของลูกค้า

 •     Global Visa Service มุ่งมั่นให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามาแล้วมากมาย
 •     Global Visa Service มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานแปลให้ดียิ่งขึ้น



ทำไมต้องเลือก Global Visa Service

    Global Visa Service เป็นผู้ให้บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ปรึกษาปัญหาวีซ่า ประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ทีมงานของ Global Visa Service มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวีซ่าประเทศอัฟกานิสถานเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ


อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @Globalvisa หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@globalvisa.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

Global Visa Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : GlobalVisa.LTD
 • LINE : @Globalvisa
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : contact@globalvisa.ltd

0 ความคิดเห็น